Dům s pečovatelskou službou

 

Adresa: Nemocniční 185, 471 54 Cvikov

Telefon: 487 524 744

Email: dps@cvikov.cz

Žádosti DPS: Bc Petra Balajková

                   tel: 723 099 255

Pečovatelky: Veronika Bérová, Anna Vránová

Kapacita:

 • 20 jednopokojových  bytů
  1 byt  pro manželský pár

Vybavení:

 • stanice osobní hygieny
  prádelna
  2 společenské místnosti

 

Účel DPS a kritéria pro přijetí:

DPS je zřízený pro bydlení občanů se sníženou soběstačností, zejména seniorů a zdravotně postižených.

Kritéria posuzovaná při přidělování bytu:

 • Bydliště v územní působnosti města Cvikov. V případě, že není aktuální žádost z města Cvikov, lze přijmout i žadatele z jiných obcí. Přihlíží se také k rodinným vazbám.
 • Snížená soběstačnosti žadatele s přihlédnutím k lékařskému posudku.
 • Sociální situace žadatele na základě sociálního šetření – osamělost a rodinné zázemí, bytové podmínky s ohledem na zdravotní stav a nemožnost poskytovat terénní pečovatelskou službu.
 • Využívání Pečovatelské služby v době posuzování žádosti a předpoklad jejího dalšího využití.(U manželských párů alespoň jeden z partnerů.)

Důvody k zamítnutí žádosti:

 • Úplná soběstačnost žadatele.
 • Závislost žadatele na 24 hodinové ošetřovatelské nebo zdravotní péči a nutnost stálého dohledu.
 • Neuhrazené závazky k městu Cvikov
 • Poruchy chování narušující společné bydlení v komunitě DPS (alkoholismus, toxikomanie, psychiatrické poruchy).

Přijetí do DPS na písemnou žádost schvaluje Rada města Cvikova.

žádost do domu s pečovatelskou službou.pdf (113523)