Popisy služeb

Pečovatelská služba Cvikov má zpracované metodické postupy činností:

  1. Donáška obědů
  2. Donáška uhlí (vynášení popela)
  3. Nákupy
  4. Péče o osobní hygienu
  5. Pochůzky
  6. Pomoc při oblékání a svlékání
  7. Praní a žehlení prádla
  8. Úklid v domácnosti