Nákupy

Nákupy dělíme na velké a malé.

 

Malým nákup je běžný denní nákup.

 

Velkým nákupem se rozumí nákup týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti.

 

Velký i malý nákup provádí pečovatelky služebním automobilem.

 

Další formou, jakou poskytujeme našim klientům, je možnost nakoupit si sám s naší pomocí a to tak, že klienta zavezeme do obchodu a pokud nás požádá z důvodu naší lepší orientace v supermarketu, pomůžeme mu nakoupit. Klient pak hradí dle našeho ceníku dobu, kterou jsme s ním byli nakupovat.

 

Postup nákupů:

 

Pečovatelka v předem domluveném čase zajde za klientem (nebo se klient zastaví za pečovatelkami). Převezme na lístku napsaný nákup (pokud klient nemá sepsaný nákup, tak ho s ním pečovatelka sepíše). Na lístek se napíše jméno klienta a částka, kterou klient předává pečovatelce na nákup.

 

Při předávání nákupu pečovatelka zazvoní, pozdraví a se souhlasem klienta vstoupí do bytu. Klientovi předá jeho napsaný lístek, účet a z tašky vyndává nákup, který společně kontrolují. V případě, že něco nesouhlasí, řešíme ihned na místě.

 

Pokud je vše v pořádku, pečovatelka popřeje hezký den a odchází.