Pochůzky

Pod pojem pochůzky ve vyúčtování jsou u nás zahrnuty tyto služby:

 1. donáška léků
 2. odvoz (doprovod) k lékaři, na poštu, na úřady
 3. vyřizování úředních záležitostí

 

 

Donáška léků

 • pečovatelka navštíví klienta
 • obdrží od něj seznam léků nebo přímo recepty na léky, které klient potřebuje
 • domluví se s ním na termínu jejich donášky
 • požádá předem od klienta finanční částku
 • se seznamem navštíví nebo zavolá příslušnému lékaři, který jí vystaví potřebné recepty
 • léky pak pečovatelka vyzvedne v lékárně, donese klientovi a finančně se s ním vyrovná.

Mezi pečovatelkami a obvodními lékaři je vzájemná spolupráce v zájmu zdraví klientů.

 

Odvoz (doprovod) k lékaři, na poštu, na úřady

Pečovatelka po dohodě doprovodí klienta na úřad, poštu, k lékaři. Pokud klient nepožádá o pomoc při vyřizování, nechá vše na jeho rozhodnutí. Klient se nesmí cítit méněcenný a neschopný.

 

Vyřizování úředních záležitostí

 • pečovatelka na požádání klienta navštíví za účelem vyzvednutí finančního obnosu a poštovních poukázek (SIPO, různé složenky)
 • zaplatí požadované částky na poště případně úřadě
 • vyřízené záležitosti vrátí klientovi a finančně se s ním vyrovná.

Pečovatelka též na požádání klienta pomáhá při vyřizování příspěvku na péči.