Návaznost na naše služby

Pečovatelská služba města Cvikov nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby uživatel mohl takovéto služby využívat. Proto probíhá maximální podpora uživatelů ve využívání veřejně dostupných služeb z důvodu navyšování uživatelovi samostatnosti a nezávislosti.