Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb je stále právní akt, tudíž ji podepisuje osoba způsobilá k tomuto právnímu úkonu. V případě nezpůsobilosti – omezení svéprávnosti podepisuje smlouvu opatrovník. Pokud neexistuje žádná osoba pro podpis smlouvy, smlouvu podepisuje pověřený pracovník obce s rozšířenou pravomocí dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

Před samotným podpisem smlouvy ze strany uživatele i vedoucí pečovatelské služby (v její nepřítomnosti sociálního pracovníka Města Cvikov či vedoucí spávního odboru MěÚ Cvikov) probíhá náležité seznámení potencionálního uživatele se všemi náležitostmi smlouvy, jejím obsahem, účelem i náležitostmi sociální služby samotné a to srozumitelnou formou s ohledem na jeho zdravotní stav, možnosti i schopnosti.

Jedná se o seznámení s:

  • pravidly poskytování pečovatelské služby
  • ceníky služeb
  • právy a povinnostmi uživatele
  • pravidly pro podávání stížností
  • kontakty na organizaci
  • v neposlední řadě taky detailně s obsahem smlouvy

Smlouvu si můžete zobrazit případně stáhnout v níže uvedeném odkazu.


 

Smlouva o poskytování sociální služby.doc (95,5 kB)