Poslání naší služby

Posláním Pečovatelské služby Cvikov je poskytovat svoje služby občanům na území města se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění o tyto služby požádají. Tím že poskytujeme služby občanům – klientům v jejich domácnostech, jim napomáháme co nejdéle setrvat v přirozeném známém prostředí. Poskytnutou péčí přispíváme k zachování důstojnosti života klientů, úcty k jejich osobě i nezávislosti, kterou se s naší pomocí snaží zachovat.

Navštivte nás na Nemocniční 185, Cvikov, viz Kontakt.

Sbírka šatstva pro charitní šatník

Město Cvikov pomáhá s realizací sbírky pro potřebné

Město Cvikov pomáhá s realizací sbírky hraček pro Charitní šatníky v České Lípě a Novém Boru, které zřizuje Farní charita Česká Lípa. Nejen hračky, ale i dětské, pánské a dámské oblečení včetně obuvi lze přinášet do budovy Městské úřadu ve Cvikově v úředních hodinách od 05. 03. 2018 do 16. 03. 2018 – kontaktní osoba: p. Grič, sociální pracovník (1. patro, č. dveří 103). Dary ze sbírky budou sloužit nejen klientům Azylového domu Jonáš, ale i všem potřebným lidem z Českolipska. Pokud se do sbírky chcete zapojit, nezbývá než poděkovat a připomenout, že všechny oděvy před odevzdáním je nutné vyprat a také zvážit zda jsou ještě použitelné.

Provoz Pečovatelské služby je finančně podporován Libereckým krajem

 


----------------------------------------------------------------------

     Internetové stránky 

         zřizovatele

Pečovatelské služby Cvikov.