Poslání naší služby

Posláním Pečovatelské služby Cvikov je poskytovat svoje služby občanům na území města se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění o tyto služby požádají. Tím že poskytujeme služby občanům – klientům v jejich domácnostech, jim napomáháme co nejdéle setrvat v přirozeném známém prostředí. Poskytnutou péčí přispíváme k zachování důstojnosti života klientů, úcty k jejich osobě i nezávislosti, kterou se s naší pomocí snaží zachovat.

Navštivte nás na Nemocniční 185, Cvikov, viz Kontakt.

Provoz Pečovatelské služby je finančně podporován Libereckým krajem

 


----------------------------------------------------------------------

     Internetové stránky 

         zřizovatele

Pečovatelské služby Cvikov.