Užitečné odkazy

Vyhledání vhodné sociální služby:
Registr poskytovatelů sociálních služeb iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1489747568910_2
 
Praktické strány pro seniory a pečující osoby
Pečuj doma www.pecujdoma.cz/
Národní rada osob se zdravotním postižením www.nrzp.cz/
Česká alzheimerovská společnost www.alzheimer.cz/
Diakonie www.diakonie.cz/
Život s demencí www.zivotsdemenci.cz/
Žijeme naplno www.zijemenaplno.cz/
 
Instituce, nadřízené orgány:
Národní rada osob se zdravotním postižením www.nrzp.cz/
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/cs/
Krajský úřad Libereckého kraje odbor-socialni.kraj-lbc.cz/
Veřejný ochránce prác - Ombudsman www.ochrance.cz/