O nás

Pečovatelská služba Cvikov

Organizační složka města Cvikova

 

Poslání   

   Posláním Pečovatelské služba Cvikov je poskytovat sociální služby občanům na území města se záměrem zachovat co nevyšší kvalitu jejich života, pokud v důsledku stáří, zdravotního postižení, nebo chronického onemocnění potřebují podporu druhé osoby. Poskytováním služeb v domácnostech jim pomáháme co nejdéle setrvat v přirozeném a známém prostředí. Naší péčí přispíváme k zachování důstojnosti života uživatelů služby, úcty a respektu k jejich osobě i k nezávislosti. Zároveň pomáháme rodinám dlouhodobě pečovat o své blízké a podporujeme tak rodinnou soudržnost.

 

Cílová skupina

Pečovatelská služba se poskytuje osobám s chronickým onemocněním, zdravotně postiženým a seniorům na území města Cvikova, kteří nejsou schopni plně zvládat péči o svou osobu či domácnost.

Cíl služby

Cílem pečovatelské služby je zajistit svým klientům život srovnatelný se svými spoluvrstevníky v přirozeném prostředí, podpořit klienty aby svůj život prožívali v psychické i fyzické pohodě a naplňovali byť jen po krůčcích své osobní cíle a hlavně, aby si sami zvolili, co chtějí a v čem potřebují naší podporu.

Provozní doba:          po - pá   7:00 - 19:00 

Rozsah provozní doby je využíván pružně dle aktuálně zjištěných potřeb uživatelů služby v rámci individuálního plánování. 

      

Služby se poskytují terénní formou v domácnostech uživatelů (kapacita 3 uživatele) a ambulantní formou ve středisku osobní hygieny na adrese Nemocniční 185, Cvikov 471 54 (kapacita 1 uživatel). Jedná se o okamžitou kapacitu. 

V současné době poskytujeme péči 50 uživatelům služby.