O nás

Pečovatelská služba Cvikov

Organizační složka města Cvikova

 

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Cvikov je poskytovat svoje služby občanům na území města se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří zdravotního postižení nebo chronického onemocnění o tyto služby požádají. Tím že poskytujeme služby občanům – klientům v jejich domácnostech, napomáháme jim co nejdéle setrvat v přirozeném známém prostředí. Poskytnutou péčí přispíváme k zachování důstojnosti života klientů, úcty k jejich osobě i nezávislosti, kterou se s naší pomocí snaží zachovat.

Cílová skupina

Pečovatelská služba se poskytuje osobám s chronickým onemocněním, zdravotně postiženým a seniorům na území města Cvikova, kteří nejsou schopni plně zvládat péči o svou osobu či domácnost.

Cíl služby

Cílem pečovatelské služby je zajistit svým klientům život srovnatelný se svými spoluvrstevníky v přirozeném prostředí, podpořit klienty aby svůj život prožívali v psychické i fyzické pohodě a naplňovali byť jen po krůčcích své osobní cíle a hlavně, aby si sami zvolili, co chtějí a v čem potřebují naší podporu.

Provozní doba:          po - pá   7:00 - 18:00

                            
 

Služby se poskytují terénní formou v domácnostech uživatelů (kapacita 2 uživatele) a ambulantní formou ve středisku osobní hygieny na adrese Nemocniční 185, Cvikov 471 54 (kapacita 1 uživatel). Jedná se o okamžitou kapacitu. V současné době poskytujeme péči 36 klientům za měsíc.